Beauty Clinic Rasa
Alternatieve Geneeswijzen

Boek een afspraak

Kies de behandeling Alternatieve Geneeswijzen die bij jou past!

Acupunctuur

Algemene problemen

 Alternatieve Geneeswijzen

€ 75,00  | 1H

Acupunctuur helpt snel de geblokkeerde vastzittende pijn gebied in het lichaam deblokkeren of andere word herstellen eigen energie terug.

Boek een afspraak

Acupunctuur Anti-Aging

 Alternatieve Geneeswijzen acupunctuur

€ 65,00 | 1H

Acupunctuur helpt snel de geblokkeerde vastzittende pijn gebied in het lichaam deblokkeren of andere word herstellen eigen energie terug.

Boek een afspraak

Natte Cupping

 Alternatieve Geneeswijzen Amesterdam

€ 75,00  | 1H

Helpt afvalstoffen en bloedstagnatie in de spieren komt naar oppervlakte en kunnen helpen blokkades opgeheven worden.

Boek een afspraak

Bloedzuiger

 Alternatieve Geneeswijzen Amesterdam

€ 105,00  | 1H 30M

Wetenschappelijk genoemd "Hirudo Therapie" deze behandeling uitstekende goed Kunnen ernstige gewrichten,klachten artrose helpen en heel veel!

Boek een afspraak

Detox

 Alternatieve Geneeswijzen Detox Behandeling

€ 35,00  | 30M

Boek een afspraak

Cupping Warm Massage

 Alternatieve Geneeswijzen cupping massage

€ 95,00  | 1H

Boek een afspraak

Alternatieve Geneeswijzen

Alternatieve Geneeskunde:

De meeste alternatieve geneeswijzen baseren zich op een holistisch model, waarbij lichaam, geest en ziel als één geheel worden beschouwd. Volgens dit model is het essentieel om ze gezamenlijk te behandelen of weer in balans te brengen. Hoewel sommige individuele alternatieve geneeskundigen positieve resultaten behalen, ontbreekt vaak wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van hun behandelingen. Alternatieve geneeskundigen zijn doorgaans niet geregistreerd als arts.

Alternatieve Geneeswijzen

Enkele verschillen tussen alternatieve en reguliere geneeskunde zijn:

Reguliere Geneeskunde:

 • Ziekte wordt veroorzaakt door een afwijkend orgaan of functie in het lichaam. Genezing van dit orgaan of deze functie resulteert in genezing van de persoon.
 • Vereist wetenschappelijke onderbouwing voor therapieën, behandelingen of medicijnen.
 • Binnen de reguliere geneeskunde is er vaak beperkte tijd of aandacht voor de patiënt, en niet altijd een holistische benadering.

Alternatieve Geneeskunde:

 • Ziekte wordt gezien als een disbalans tussen lichaam, geest en ziel. Genezing vereist het herstellen van deze balans.
 • De rol van de patiënt staat centraal, met veel aandacht voor de persoon. Tijd wordt genomen om de levensvisie van de patiënt te begrijpen.
 • Sommige alternatieve genezers zien hun benadering als een volwaardig alternatief voor reguliere geneeskunde, maar de meeste streven naar ondersteuning van reguliere behandelingen.
Alternatieve Geneeswijzen

Alternatieve Geneeswijzen

Alternatieve Behandelmethoden:

Alternatieve geneeswijzen omvatten behandelingen en therapieën die afwijken van de conventionele medische zorg. Ze worden ook wel aangeduid als niet-reguliere, aanvullende of complementaire zorg.  Diverse zorgaanbieders, met uiteenlopende achtergronden en opleidingen, bieden deze therapieën aan. wij gebruiken alternatieve geneeswijzen naast hun standaardbehandelingen.

Alternatieve Geneeswijzen

Wij treden onder andere op wanneer:

 • Er sprake is van schade of een aanzienlijke kans op schade voor de gezondheid van de cliënt of patiënt, bijvoorbeeld wanneer patiënten/cliënten worden weerhouden van reguliere zorg.
 • Alternatieve zorgaanbieders gevaarlijke apparatuur en middelen gebruiken die risico’s met zich meebrengen.
 • Alternatieve zorgaanbieders zelfstandig en onbevoegd voorbehouden handelingen verrichten die buiten hun competentie vallen.
 • Alternatieve zorgaanbieders onbevoegd een titel voeren die is voorbehouden aan BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaars of een vergelijkbare titel.

De Inspectie handhaaft wanneer:

 • Er sprake is van schade of een aanzienlijke kans op schade voor de gezondheid van de cliënt of patiënt.
 • Patiënten/cliënten worden weerhouden van reguliere zorg, wat de inspectie beschouwt als een aanzienlijke kans op schade.
 • Alternatieve behandelaars duidelijk gevaarlijke apparatuur en middelen gebruiken.
 • Alternatieve behandelaars voorbehouden handelingen uitvoeren of een misleidende titel voeren wanneer ze niet BIG-geregistreerd zijn. In dergelijke gevallen kan de inspectie een boete opleggen.
Alternatieve Geneeswijzen Amsterdam
GGD Netherland

Wij vragen u om ons eenmaal te kiezen en onze kwaliteit en vaardigheden te ervaren.

Neem contact met ons op!

Neerkanne 11,
1082 BG, Amsterdam

Phone:

+ 020 78 68 796

+ 06 43 16 19 22

Email:
Info@beautyclinicrasa.nl